D-Star4all Logo

Forskellen på analog-FM- og D-Star- repeatere, og mulighed for selvbyg.
Vi ser lige først på principperne for analoge FM-repeatere.

Herunder blokdiagram af en meget simpel analog repeater.Filteret skal have stor godhed, idet senderens signal skal sendes til antennen uden for stor dæmpning, og der
skal være stor dæmpning af sendesignalet på modtagerens frekvens, således at modtageren ikke bliver døvet,
når senderen er igang.

Bedre er det at bruge et tonesignal til at åbne repeateren
Modtagerens LF føres til en 1750Hz tonemodtager, som starter en Timer.
Brugeren skal sende en 1750Hz tone for at åbne repeateren.Endnu bedre at bruge en tonemodtager, som skal have en konstant tone for at holde repeateren åben.Her en repeater, som med en tonesender kan udsende forskellige toner (dyt, morse, pilottone)Alle repeaterens styrekredsløb kan erstattes af et program i en PC eller mikroprocessor.Vi ser nu på, hvordan digitale D-Star repeatere kan laves.

En D-Star repeater indeholder kredsløb, som også er kendt fra FM repeateren.

I D-Stars begyndelse brugte man repeatere, som blev fabrikeret af ICOM.
På billedet herunder ses en D-Star repeater opbygget af ICOM moduler.
RX-TX modulet indeholder 2 mobilanlæg, hvor den ene bruges som modtager og den anden som sender.
Signalerne ud og ind af dette modul er digitale data-signaler, som føres til controlleren.
Controlleren videresender disse signaler til en computer, som kører et ICOM program under LINUX.
Afhængig af styresignalerne kan datastrømmene afsendes til og modtages fra internettet via en router.
Der er altså ingen analoge lavfrekvenssignaler i en D-Star repeater.Selvbyggede D-Star repeatere.

Der er flere muligheder.
Nedenfor ses en type, som anvender filter, sender og modtager som i en analog FM repeater.
Lavfrekvenssignaler til og fra modtager og sender er koblet til et lydkort, som kan være enten lydkortet
i computeren eller et udvendigt USB lydkort.
Squelch og tast kan føres gennem et I-O kort til controller-PCen. Kortet kan købes som byggesæt eller
færdigsamlet, men man kan eventuelt selv lave de nødvendige kredsløb.
Det kan dog næppe betale sig, idet byggesættet er billigt.
Nyere udgaver af repeatersoftwaren behøver ikke dette kort.Repeaterprogrammet styrer lydkortet og dekoder kaldesignaler mv. Programmet kan klare op til 4 repeatere.
Gateway-programmet styrer kommunikationen med reflektorer og andre gateways på internettet.

Progammerne er skrevet af G4KLX og kan hentes gratis på nettet.

OZ1IIO Anker i Thy har arbejdet meget med hjemmebyggede repeatere.
Den 18. januar 2010 blev den første QSO i Danmark med hjemmebygget repeater gennemført mellem OZ1IIO
i Thy med hjemmebygget repeater OZ7RED B og OZ1LN i Esbjerg med original ICOM repeater OZ4RED B.

Herunder ses et eksempel på en af de første repeatere, bygget af OZ1IIO.Det benyttede udstyr er TP repeaterenhed, Velleman USB kort K8055, PC bundkort med lydkort, PSU og Harddisk.

Forbedret software gør det muligt at undvære Velleman kortet, idet softwaren detekterer, når der modtages DV-signal.

Denne software findes både i Linux og Windows udgave, også gratis og skrevet af G4KLX Jonathan.

De første hjemmebyggede D-Star repeatere i OZ arbejder efter dette princip, og mange er stadig i drift.Billedet viser en simpel repeater med 2 mobile anlæg, det ene som modtager og det andet som sender.
Duplexfilteret ses til venstre og styre-computeren til højre. Øverst 12 volt strømforsyning.Her er brugt Storno CQM5662S radioer som modtager (til højre) og sender (til venstre).
Der er indbygget LF-buffere (de små hulprint) for at få mulighed for at justere niveau og ændre fasen af
LF-signalerne blot ved at sætte eller fjerne en kortslutningsbøjle.
På senderens hulprint er også VOX-kredsløbet opbygget.Kun strømkabel, internetkabel og ledninger fra modtager og sender til lydkortet skal forbindes til PC'en.

En nyere metode for hjemmebyggere er at bruge en DV Adaptor og en RaspBerry Pi mini-computer.

DV Adaptoren i stedet for lydkortet, og en RaspBerry Pi i stedet for computeren.

Dette nedsætter strømforbruget væsentligt, er simpelt, effektivt og let at overskue ;o)


Her ses et billede af repeater OZ0RED Maribo, bygget af OZ5WU.
Fra venstre DV-RPTR modul, RaspBerry Pi, sender/modtager TP6000 og Procom duplexfilter.

Se mere om denne type ved at klikke på menuknap 'RasPi + DVRPTR'

Læs om OZ3MAj's erfaringer med DV Node Adapter på Rødovre repeateren : KLIK HER

Læs om Hurup Thy repeaterens ændring fra original ICOM til hjemmebygget : KLIK HER

Læs om Fredericia repeaterens ændring til lavt strømforbrug og ircDDB : KLIK HER

Se oversigt over indstillingerne i G4KLX software : KLIK HER

© OZ1LN H.P.Kjærbro


AFS 2023